E.mont, s.r.o. - silnoproudé montáže, elektroinstalace, revize, projektování elektrických zařízení
MENU

silnoproudé montáže
elektroinstalace, revize
projektování elektrických zařízení

silnoproudé montáže,elektroinstalace, revize,projektování elektrických zařízení, E.ON,JME,elektro,elektromontáže,montáž elektrických rozvodných zařízení,trafostanice,nadzemní sítě napětí,kabelové sítě napětí,nízké a vysoké napětí,veřejné osvětlení,elektroinstalační práce

Činnosti firmy

 


 

Alianční partnerství

 

Firma E.mont, s.r.o. je od roku 2005 smluvním „Aliančním partnerem“ energetické společnosti E.ON.

 

Alianční partneři jsou firmy vybrané a prověřené energetickou společností E.ON, které poskytují odborné elektromontážní a elektroinstalační služby, splňující požadavky a standardy společnosti E.ON. Své služby poskytují za běžné tržní ceny, v odpovídající kvalitě a jejich služby jsou určeny zákazníkům, kteří odebírají elektřinu z distribuční sítě nízkého napětí společnosti E.ON (domácnosti, firmy a organizace) – citace z internetových stránek společnosti E.ON (www.eon.cz)

 

Alianční partneři Vám mohou poskytnout následující služby

 

 • montáž a výměna jističů, úprava elektroměrových rozvaděčů (např. blokování spotřebičů)
 • příprava odběrného místa pro připojení a odběr elektřiny
 • úprava a budování vnitřní a venkovní elektroinstalace
 • zapojení a instalace elektrospotřebičů
 • vyhotovení revizních zpráv, projektování v oboru elektro
 • poradenství při výběru optimální velikosti jističe a vhodné sazby či produktu pro odběr elektřiny.

 

 

 


 

Projektování elektrických zařízení

 

V rámci komplexní služby zákazníkovi jsme schopni zpracovat projektové dokumentace na požadované práce v různých stupních:

 • studie – návrhy technického řešení
 • projekty pro stavební povolení
 • realizační projekty
 • jednostupňové projekty

 

Projektové dokumentace (specializace elektrotechnická) zpracováváme v rozsahu činností našich montážních skupin, to je od jednoduchých přípojek z distribučních sítí, přes projekty elektroinstalací rodinných domů, průmyslové instalace až po projekty trafostanic a vedení nízkého i vysokého napětí.

 

V rámci zpracování projektů zajišťujeme standardně potřebná vyjádření správců sítí a odsouhlasení projektů provozovatelem distribuční energetické soustavy.

 


 

Silnoproudé montáže

 

Stavebně montážní činnost je hlavním produktem společnosti. Je realizována samostatnými montážními četami, které jsou plně mobilní a vybavené pro danou činnost. Provádíme výstavbu nových, rekonstrukce a opravy stávajících zařízení, zejména:

 • stožárové trafostanice 22/0,4 kV
 • technologické části distribučních a průmyslových trafostanic 22/0,4 kV (35/0,4 kV)
 • stavební části trafostanic, zednické výpomoci
 • nadzemní distribuční sítě, včetně přípojek nízkého i vysokého napětí
 • kabelová vedení nízkého i vysokého napětí, včetně přípojek
 • sítě veřejného osvětlení (kabelové i na stožárech rozvodných sítí NN)
 • montáž kabelových souborů vysokého napětí (RAYCHEM, CELPAK)
 • dodatečná izolace vodičů vysokého napětí, systém RAYCHEM
 • montáže izolovaných vedení nízkého napětí (AES)
 • montáže izolovaných vedení vysokého napětí (SAX , SAKSKA)
 • související zemní a stavební práce, definitivní zádlažby
 • práce pod napětím na zařízení nízkého napětí
 • výměny elektroměrů za účelem vycejchování
 • montáž HDO

 

Silnoproudé montáže Silnoproudé montáže Silnoproudé montáže Silnoproudé montáže Vrchní vedení NN Vrchní vedení NN Vrchní vedení VN
Vrchní vedení VN Vrchní vedení VN Kabelová vedení Kabelová vedení Trafostanice Trafostanice Trafostanice
Trafostanice Trafostanice Trafostanice Trafostanice Trafostanice Trafostanice Trafostanice
Trafostanice Trafostanice Trafostanice Trafostanice Trafostanice Trafostanice Trafostanice

 

Pracovníci zajišťující výše uvedené činnosti jsou pravidelně školeni z bezpečnostních předpisů a jsou absolventy kurzů a odborných školení technologických postupů pro příslušné systémy. Jsou vybaveni potřebným předepsaným speciálním nářadím.

 


 

Elektroinstalace

 

V oblasti elektroinstalací poskytujeme služby prostřednictvím specializované montážní skupiny. Je možno objednat drobné služby pro domácnosti i dodávky celých elektroinstalací pro podniky a průmysl, včetně oprav a rekonstrukcí.

 • instalace el. spotřebičů
 • úpravy vnitřních i venkovních elektroinstalací
 • montáž elektrického vytápění (přímotopy, el. kotle, akumulační kamna)
 • vyhotovení elektrických přípojek, montáž elektroměrových rozvaděčů
 • montáž osvětlení včetně osvětlení sportovních hal a zimních stadiónů
 • montáž ozvučení (místní rozhlas)
 • specializované aplikace (např. ovládání vytápění rekreačních objektů telefonem, atp.)

 

Elektroinstalace Elektroinstalace Elektroinstalace Elektroinstalace      

 

Vybavení skupiny je na profesionální úrovni, pro práce v interiérech je požíváno zařízení s odsáváním vrtaného materiálu a průmyslové vysavače. V případě potřeby provedeme po dokončení elektroinstalací zednické zapravení a opravu malby – kvalitně, pracovníky naší stavební skupiny.

 


 

Speciální aplikace, kompenzace jalové energie, regulace 1/4 hod. maxima

 

Produkty jsou určeny zejména „velkoodběratelům“ elektrické energie.

 

Jedná se o komplexní služby na nejvyšší odborné úrovni, v oblastech:

 • monitorování stávajícího odběrového diagramu
 • návrhy technických opatření pro optimalizaci odběrů
 • montáže a úpravy elektroměrových rozvaděčů
 • montáže optooddělovačů
 • dodávky a montáže hlídačů - regulace 1/4 hod. maxima
 • dodávky a montáž kompenzačních rozvaděčů
 • aplikace výpočetní techniky v oblasti sledování a řízení odběrových diagramů
 • montáže M a R (měření, regulace)
 • návrhy a montáže ochrany proti přepětí ve vnitřních instalacích
 • montáže hromosvodů a uzemňovacích soustav
 • poradenská činnost

 

Součástí dodávky je vždy oživení a uvedení zařízení do provozu, včetně zaškolení obsluhy. Je zajištěna i následná péče o zařízení a případné opravy.


 

 

Revize

 

Standardně jsou všechny elektroinstalační práce a dodávky montáží jsou vždy revidovány našimi revizními techniky.

 

Individuálně je možno objednat návštěvu revizního technika a vypracování revizní zprávy v rozsahu oprávnění ITI:

 • elektrická zařízení bez omezení napětí, včetně hromosvodů v objektech třídy A

 


 

Provozování a údržba el. zařízení zákazníků

 

Nově se rozvíjejícím oborem činnosti je zajišťování provozu a údržby el. zařízení v majetku odběratelů elektrické energie.

Tato služba je určena zejména odběratelům ze sítí vysokého napětí, kteří nemají vlastní pracovníky s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací a příslušné odborné zázemí.

 

S těmito zákazníky je uzavřena „Smlouva o údržbě a provozování el. zařízení“. V rámci této smlouvy lze dohodnout provádění:

 • periodických prohlídek a revizí zařízení
 • provádění manipulací a zajišťování pracoviště pro práci na el. zařízení (vystavování „B“ příkazů ) na zařízení vysokého napětí v majetku odběratele
 • provádění běžné údržby, čištění a běžných oprav
 • operativní provedení opravy v případě poruch i v mimopracovní době

 

Poruchy, havárie Poruchy, havárie Poruchy, havárie Poruchy, havárie Poruchy, havárie Poruchy, havárie Poruchy, havárie

 

Výše uvedenou službou objednatel poskytne svému zařízení potřebnou odbornou preventivní péči, která může zabránit závažnějším haváriím a přispěje k bezpečnosti provozu zařízení. V neposlední řadě objednatel zajistí své legislativní povinnosti majitele a provozovatele elektrického zařízení.

 


 

Ostatní služby

 

 • provádění zemních prací stroji CASE 580 SK a SLX, UNC 060
 • vrtání svislých děr průměru 400 a 700 mm, až do hloubky 750 cm (dle terénních podmínek)
 • zemní práce, protlaky pod vozovkami do průměru 160 mm
 • práce vysokozdvižnými plošinami MP13 a MP16
 • zednické práce
regulace odběrových diagramů,kompenzace jalové elektrické energie,projektování,revizní činnost,strojní zemní práce,vysokozdvižná plošina,energetika,odstraňování poruch,havárie,CASE 580 SK,CASE 580 SLX,UNC 060,vrtání svislých děr,MP13,MP16,zednické práce